Érdekes helyek. Érdekes szokások. Érdekes történetek.

Barangolás a világban

A gettysburgi csata

2022. április 04. - FuraTermék

A háborúk, hadjáratok többségében van egy-egy ütközet, amely az adott konfliktus fordulópontjának tekinthető. Ilyen csata volt Nagy Sándor keleti hadjáratának gaugamélai ütközete - melyben a makedónok döntő csapást mértek a perzsákra -, vagy éppen a második világháború kurszki csatája, amely után a németek végleg elvesztették a kezdeményezést a keleti fronton.

800px-union_breastworks_culp_s_hill_gettysburg.jpg

Uniós állások a Gettysburgtől délre fekvő Culp's Hill-nél 1863 júliusának elején. (forrás: Wikipedia)

 

Mai írásunkban az amerikai polgárháború fordulópontját, egyben egyik (ha nem a) legismertebb összecsapását, a gettysburgi csatát (Battle of Gettysburg) mutatjuk be röviden.

Amerika háborúban önmagával

1861 tavaszán kirobbant az a konfliktus, amelynek lehetősége már évtizedek óta mintegy Damoklész kardjaként lebegett az Egyesült Államok felett: a polgárháború, amelyben az északi, iparosodott államok Uniója állt szemben a déli, rabszolgatartásra és ültetvényes gazdálkodásra építő államok Konföderációjával. A háttér, az igazi háborús okok bemutatására több kötet sem lenne elegendő, ezért rövidre fogjuk: miután nyilvánvalóvá vált, hogy a reményekkel ellentétben ez egy hosszú háború lesz, mindkét fél igyekezett felszerelni a lehető legnagyobb haderőt, amellyel aztán döntő csapást mérhet majd a másikra.

battle_of_chancellorsville.png

Az 1863. április-május fordulóján megvívott, konföderációs győzelemmel záruló chancellorsville-i csatáról készült festmény. A csata után Lee tábornok erőit az északi hadjáratra koncentrálhatta. (forrás: Wikipedia)

 

A következő két évben két fő fronton (a keleti part mentén, a sűrűn lakott államokban valamint nyugaton, a Mississippi völgyében) váltakozó sikerrel és intenzitással folyt a háború; mivel egyik fél sem rendelkezett nagy méretű, jól képzett tömeghadsereggel - a polgárháború kezdetén a szövetségi hadsereg békeidőbeli létszáma mindössze 16 ezer fő volt! -, ezért a kis létszámú hivatásos állományra és a milíciákra alapozva hozták létre a háború megvívására szánt seregeket mindkét oldalon, amelyek aztán a harcok hevében tanulták ki a hadviselés mesterségét.

robert_edward_lee.jpg

Robert E. Lee tábornok, a konföderációs erők parancsnoka, egyben az Unió területe ellen végrehajtott hadjárat kitervelője és irányítója. (forrás: Wikipedia)

 

A kezdetben az összecsapást szinte kizárólag déli, konföderációs területen vívták a szembenálló felek, 1863 elejére azonban a Konföderáció Észak-virginiai Hadseregének (Army of Northern Virginia) parancsnokában, Robert E. Lee tábornok fejében már körvonalazódott egy haditerv, amely siker esetén a vele szemben álló uniós haderők megsemmisítését és a háború végét hozta volna el - a déliek győzelmével. A terv roppant egyszerű volt: elvinni a háborút Északra (Északnak), tőrbe csalni a Virginiában táborozó uniós hadakat és megsemmisíteni őket, így békére kényszerítve az Egyesült Államokat. 

Az offenzíva elindul

gettysburg_campaign.png

A később gettysburginek elnevezett hadjárat térképe. Jól látható, hogy a konföderációs és az őket követő uniós főerők párhuzamosan vonultak északi irányba. (forrás: Wikipedia)

 

1863 májusában Lee tábornok mintegy 75 ezer főből álló hadereje megindult észak felé, Pennsylvania irányába: a cél az állam fővárosának, Harrisburgnek, vagy a legnagyobb városának, Philadelphiának az elfoglalása volt - a déliek így szándékoztak megtörni az Unió ellenállását. Miután Washingtonban észlelték, hogy egy teljes konföderációs hadsereg köddé vált (a Virginia nyugati részét borító hegyláncok takarásában nyomultak előre északnak Marylanden át Pennsylvaniába), Lincoln elnök utasítást adott a Virginiában álló uniós csapatoknak Lee üldözésére.

george_g_meade_standing.jpg

George S. Meade vezérőrnagy, akit Lincoln elnök alig néhány nappal a gettysburgi csata előtt nevezett ki a Potomac Hadsereg főparancsnokává. (forrás: Wikipedia)

 

Az uniós erők - amelyek a Potomac Hadsereg (Potomac Army) névre hallgattak - parancsnoka, Joseph Hooker vezérőrnagy azonban nem a várt sebességgel haladt északra, amelynek hatására Lincoln június végén leváltotta tisztségéből, s egyik beosztottját, George S. Meade vezérőrnagyot tette meg helyére. Időközben a konföderációs erők megérkeztek Pennsylvaniába, a helyiek nem kis rémületére...

A legendárium szerint Meade annyira nem volt felkészülve a főparancsnoklásra, hogy a kinevezését hozó tisztekre először azt hitte, le akarják tartóztatni.

A csatatér kiválasztása - elkezdődik a véres ütközet

gettysburg_battlefield_pennsylvania_us_98.jpg

A gettysburgi csatatér napjainkban. (forrás: Wikipedia)

 

A történelmet néha egészen banális dolgok befolyásolják. Nem volt ez másként az amerikai polgárháborúval sem, amelynek sorsdöntő ütközete néhány bakanccsal kezdődött. Pontosabban azok délieknél mutatkozó hiányával. Történt ugyanis, hogy a konföderációs csapatok egyik előőrse felfedezett egy csizmaraktárat a dél-pennsylvaniai kisvárosban, Gettysburgben. A déli államok gazdasága már ekkor sem tette lehetővé a csapataik megfelelő ruházattal és lábbelikkel való ellátását, emiatt több ezer déli katona kénytelen volt mezítláb menetelni a rekkenő hőségben - miközben Észak a fejlett iparának hála a harcok alatt végig biztosítani tudta a katonái felszerelését...

800px-gettysburg_battle_map_day1.png

A csata első napján végrehajtott hadmozdulatok. A déliek északról, míg az északiak délről érkeztek a városba. (forrás: Wikipedia)

 

Július 1-jén végül a Gettysburgbe benyomulni szándékozó déliek belebotlottak a dél felől érkező uniós felderítőkbe, egészen pontosan két lovasdandárba. A kialakuló összecsapás mindkét oldalon jelentős erősítéseket vonzott, s habár Lee tábornok nem itt akarta döntő csatára kényszeríteni az északiakat, úgy döntött, nem hátrál meg: elkezdődött a gettysburgi csata.

A déliek mintegy 75 ezer katonájával közel 100 ezer uniós katona állt szemben.

800px-thure_de_thulstrup_l_prang_and_co_battle_of_gettysburg_restoration_by_adam_cuerden.jpg

A csatáról készült festmény. (forrás: Wikipedia)

 

800px-little_round_top_1863_1.jpg

Az egyik legvéresebb összecsapásnak otthont adó Little Round Topról készült felvétel. (forrás: Wikipedia)

 

A csata első napján a déliek sikeresen kiszorították Gettysburgből az északi csapatokat, akik viszont megvetették magukat a várostól délre húzódó, stratégiai fontosságú magaslaton, a Cemetery Hillen (Temető-dombon). Másnap, július 2-án a konföderációs csapatok sikertelenül próbálták meg elfoglalni a magaslat déli szakaszát - egész pontosan áttörni az uniós csapatok bal szárnyát, ezzel párhuzamosan pedig a várostól keletre a jobbszárnyát -; a déliek súlyos veszteségeket szenvedtek, miközben lentről próbálták megrohamozni a Little Round Top névre hallgató domb tetején védelmi állásokat elfoglaló uniós gyalogságot (köztük az ekkor híressé váló Joshua L. Chamberlain ezredes irányította 20. Maine-i gyalogezredet), de Meade csapatai sikeresen tartották állásaikat.

800px-joshua_chamberlain_brady-handy_1.jpg

Joshua L. Chamberlain dandártábornoki képe, aki a gettysburgi csata idején ezredesként irányította a 20. Maine-i gyalogezredet. Ezrede sikerrel tartotta meg állásait a Little Round Top magaslaton, ezzel megakadályozva, hogy bekerítsék az uniós erők balszárnyát. (forrás: Wikipedia)

 

350px-gettysburg_battle_map_day2.png

A csata második napjának térképe. Lee tábornok erőinek súlyos veszteségek árán sem sikerült bevenni a magaslatokat. (forrás: Wikipedia)

Mindent bele!

Miután a magaslatokat nem sikerült megszerezni, Lee tábornok a harmadik napon, július 3-án az arcvonal egy másik, addig nyugodt szakaszán szándékozott támadni, mégpedig az uniós erők centrumában úgy gondolkodva, hogy Meade az előző nap tapasztalatai alapján majd a szárnyakat erősíti meg - a George Pickett tábornok által vezetett, mintegy 12 ezer főből álló fő roham élét az uniós tüzérség gyilkos tüze csorbította ki: mire elérték az uniós vonalat, a déliek súlyos veszteségeket szenvedtek a kartácstűzben. 

james_longstreet.jpg

James Longstreet, Lee egyik kedvenc tábornoka, aki a csata harmadik napján az uniós erők centrumát megtámadó déli csapatok főparancsnoka volt. (forrás: Wikipedia)

 

800px-gettysburg_battle_map_day3.png

A csata harmadik napján a déli erők sikertelen kísérletet tettek az északi erők központi arcvonalának áttörésére. A nyílt mezőn végrehajtott rohamban a Konföderáció több ezres veszteséget szenvedett. (forrás: Wikipedia)

 

Ennek ellenére az első rohamban rést ütöttek az ellenség vonalán, amelyet azonban az uniós egységek gyorsan betömtek az oda vezényelt erősítéssel.

800px-battle_of_gettysburg.jpg

A csata után halottak tömegei borították a harcmezőt. A magas veszteséghez hozzájárult a korban nem éppen magas színvonalon álló egészségügyi ellátás is. (forrás: Wikipedia)

Lee tábornok belátta, hogy Gettysburgnél veszített. A polgárháború egyik legnagyobb ütközete egyben a legvéresebb csatának is bizonyult: a három nap alatt a déliek több, mint húszezer (ebből 4700 halott és 5800 fogságba esett), míg az északiak hasonló számú (ebből 3100 halott és közel 5400 fogságba esett vagy eltűnt) embert vesztettek. 

A csata után

john_l_burns_veteran_of_the_war_of_1812_civilian_who_fought_at_the_battle_of_gettysburg_with_union_troops_standing_with_bayoneted_musket_from_photographic_negative_in_brady_s_national_lccn2017659617.jpg

John Lawrence Burns az 1812-es háború veteránja volt, a gettysburgi csatában az északiak oldalán vett részt civilként (70 éves volt ekkor). (forrás: Wikipedia)

 

A dél felé visszavonuló konföderációs csapatokat nem üldözte kellő eréllyel, ezért Meade tábornoknak ez lett az első és utolsó csatája hadseregparancsnokként, helyére a nyugati hadszíntéren már bizonyított tábornokot, Ulysses S. Grantet ültették, akinek a vezetésével az Unió végül győzelmet aratott a polgárháborúban - közel két évvel később.

800px-first_shot_marker.jpg

A csata első puskalövésének emlékműve. (forrás: Wikipedia)

A gettysburgi csatát követően a déliek elveszítették a kezdeményezést - ugyan Lee tábornok Virginiába visszatérve még közel két évig sikerrel vívta harcát a túlerőben lévő északiak ellen, a számbeli és katonai fölényben lévő Unió lassan felőrölte a Konföderációt. 

crowd_of_citizens_soldiers_and_etc_with_lincoln_at_gettysburg_nara_529085_-crop.jpg

Lincoln elnök (piros nyíllal jelölve) beszédet tart a gettysburgi csatamezőn 1863. november 19-én. (forrás: Wikipedia)

A vér áztatta gettysburgi csatamezőn 1863. november 19-én megtartott megemlékezésen - egyben az itt létrehozott, a csata áldozatainak végső nyughelyeként szolgáló Nemzeti Sírkert (Gettysburg National Cemetery) megnyitóján - Lincoln elnök tartott egy rövid, mindössze 273 szóból álló beszédet, amely rövidsége ellenére az egyik legjobb politikai beszédként vonult be az amerikai történelembe. 

Az a dolgunk, hogy véghez vigyük az előttünk álló hatalmas feladatot, hogy az itt nyugvók példája növelje elhivatottságunkat az iránt az ügy iránt, amelyért ők meghozták életük végső, legteljesebb áldozatát, és hogy szentül fogadjuk: a holtak halála nem volt hiábavaló, nemzetünkben Isten segítségével újjászületik a szabadság, és a néptől, a nép által, a népért való hatalom soha el nem tűnik a föld színéről.

 

- Wikipedia

1st_massachusetts_monument_at_sunset.jpg

Gettysburg az egyik leglátogatottabb történelmi helyszíne az Egyesült Államoknak. (forrás: Wikipedia)

gettysburg_national_cemetery_img_4164.jpg

A gettysburgi Nemzeti Sírkert napjainkban. (forrás: Wikipedia)

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagbarangolo.blog.hu/api/trackback/id/tr2616814122

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása