Érdekes helyek. Érdekes szokások. Érdekes történetek.

Barangolás a világban

Diktátorok - 8. rész

Nicolae Ceaușescu

2022. február 21. - FuraTermék

Folytatjuk a 20. és 21. század diktátorait bemutató sorozatunkat - újból visszatérünk az öreg kontinensre, hogy ezúttal megismerkedjünk az egykori keleti blokk egyik legismertebb - és leghírhedtebb - vezetőjével, akit úgy is emlegettek (pontosabban ő saját magát), mint a Kárpátok Géniusza.

800px-nicolae_ceau_escu.jpg

Államfői portré a "boldog békeidőkből". (forrás: Wikipedia)

 

Következzen Nicolae Ceaușescu története!

Út a kommunizmus felé

A nép egyszerű gyermekeként látta meg a napvilágot 1918. január 26-án a romániai Olt megye Scornicești nevű falujában a kis Nicolae Ceaușescu (ejtsd: nikoláje csauseszku). A nép egyszerű gyermekét írjuk, hiszen apja, Andruță pásztorember volt, bár az biztos nem vetett rá jó fényt, hogy az alkoholt jobban szerette, mint a családját, akiket mámoros állapotában gyakran alaposan helyben is hagyott. 

800px-scornicesti-ceausescu.jpg

Nicolae Ceaușescu szülőháza az Olt megyei Scorniceștiben. (forrás: Wikipedia)

 

Nicolae nem is sokáig bírta a barátságos otthoni légkört; alig tizenegy éves, amikor az elemi iskola befejezését követően Bukarestbe költözik, s cipészinasként vállal munkát. Itt hatalmas trauma érhette, ugyanis nem sokkal később csatlakozott a Román Kommunista Párthoz (Partidul Comunist Român) - később számtalan alkalommal csukják le a rendőrök a monarchista országban tűrhetetlen bolsevik eszmék terjesztése miatt (első rendőrségi ügyét ugyanakkor egy sima utcai verekedésnek köszönheti).

008_portret_nicolae_ceausescu_1936.jpg

Az ifjú Nicolae első rabosítási fotója az 1930-as évekből. (forrás: Wikipedia)

 

A második világháború jó részét különböző romániai börtönökben töltötte - az egyikben ismerkedett össze a román kommunisták nagyágyújával, Gheorghe Gheorghiu-Dej-zsel, aminek a későbbiekben még lesz jelentősége. 1944 augusztusában Románia - miután a király, I. Mihály megpuccsolta saját kormányát - átállt a sötét oldalra Szovjetunió oldalára a háborúban, s mire a harcok véget értek a következő év tavaszán, Nicolae már ismét szabad embernek mondhatta magát.

n_ceau_escu_i_al_i_de_inu_i_politici_n_lag_rul_de_la_tg_jiu.jpg

Elvtársaiban egy román internálótáborban a második világháború idején. (forrás: Wikipedia)

 

Kommunista Románia

1944soviet1.png

A második világháború végén Ceaușescuék köszöntik a győzdelmes Vörös Hadsereget. (forrás: Wikipedia)

 

1947-ben Ceaușescu feleségül vette a nála két évvel idősebb Elena Petrescut, akivel még 1939-ben ismerkedett meg (s aki szintén a nép egyszerű leánya volt, s "hithű" kommunista), majd még ugyanebben az évben berobban politikai karrierje is, amikor országos cimborájának, Gheorghiu-Dejnek hála bekerül a kormányba mezőgazdasági miniszterként. A következő években valódi reneszánsz emberként még számos posztot vállal, s a kommunista párt hierarchiájában is egyre magasabbra emelkedik a céltudatos Ceaușescu, aki sikeresen éli túl az '50-es évek sztálinista hangulatú tisztogatásait is.

800px-elena_ceausescu_portrait.jpg

Elena Petrerscu, Ceaușescu későbbi felesége. (forrás: Wikipedia)

 

Elena három gyermekkel (egy lánnyal és két fiúval) örvendezteti meg férjét.

A ranglétrán való emelkedés olyan jól sikerül, hogy az 1960-as évek elején Ceaușescu már Románia második emberének számít, s mint ilyen, valószínűleg nem bánta, hogy az ország vezetője 1965-ben elhalálozott...

800px-gheorghiu-dej_khrushchev_at_bucharest_s_baneasa_airport_june_1960.jpg

Gheorghe Gheorghiu-Dej fogadja Hruscsovot (fehér kalappal) romániai látogatásán. Ceaușescu (a háttérben) ekkor már Románia második embere volt. (forrás: Wikipedia)

 

gheorghe_gheorghiu-dej1.jpg

Gheorghe Gheorghiu-Dej 1965-ös haláláig Románia vezetője. Uralma alatt Ceaușescu a ranglétrán a második fokig emelkedett. (forrás: Wikipedia)

 

Megszületik a Kárpátok géniusza

...ugyanis mint Románia vadonatúj, teljhatalmú ura (1967-től de iure államfő is), Ceaușescu teljesen új irányba kormányozta hazáját: habár Románia maradt a szocialista blokk tagja, de külpolitikájában igyekezett lavírozni a Szovjetunió és a nyugati államok között. Ennek első jele az volt, hogy Románia 1968-ban nem küldött csapatokat Csehszlovákia megregulázására (s nyíltan elítélte azt), ez pedig egyből egyfajta "jó kommunistává" varázsolta a nyugat szemében Románia diktátorát.

800px-flag_of_chairman_of_councils_of_state_and_of_ministers_of_romania_svg.png

A szocialista Románia államfői lobogója. (forrás: Wikipedia)

 

Nem mellesleg pedig komoly pénzcsapokat is megnyitott Románia számára az 1970-es években, miközben a keleti blokkban elsőként létrehozta az elnöki tisztséget is 1974-ben (az államfői feladatokat addig egy tanács látta el, ennek elnöke volt a de facto államfő).

Persze nem csak államférfi volt ő, hanem igazi családapa is, aki gondoskodni akart a feleségéről és gyermekeiről; ezt úgy tette meg, hogy gyakorlatilag az ország második emberévé tette párját, aki férjéhez hasonlóan igazi polihisztornak bizonyult. A kémia területén folytatott állítólagos kutatásai eredményeként PhD-fokozatot szerzett, majd számos nyugati egyetem díszdoktori címmel ajándékozta meg a Románia tudományos életének irányításáért felelős first ladyt. 

1975_elena_ceausescu_honoris_causa_manilla.jpg

Elena Ceaușescu átveszi újabb díszdoktori címét a Fülöp-szigeteken. (forrás: Wikipedia)

 

Románia külön jó pontot szerzett Nyugaton azzal, hogy nem bojkottálta az 1984-es olimpiát Los Angelesben, és Izraellel sem szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat, amikor a szocialista blokk az arabokkal barátkozott.

Miközben a világ felé jó arcát igyekezett mutatni, Ceaușescu odahaza Sztálint megszégyenítő személyi kultuszt és elnyomó diktatúrát épített ki, amelyben elsődleges segítségére az állambiztonsági szolgálat, a híres-hírhedt Securitate volt. Az egész országot behálózták a besúgók (több százezren), a titkosszolgálat pedig az élet minden területén igyekezett megfigyelni a népet, hogy még ideje korán elejét vegyék egy esetleges lázadásnak. 

personality_cult_romania_1986.jpg

Az elnöki házaspár élvezi az őket imádó nép hódolatát. (forrás: Wikipedia)

 

A hivatalosan Departamentul Securității statului, azaz Állambiztonsági Osztály névvel illetett titkosszolgálat az 1980-as években hivatalosan "csak"11 ezer főt alkalmazott, a "hivatásos" besúgók számára azonban megközelítette a félmilliót az akkor 22 milliós országban.

A csodálatos intézkedések

Ceaușescu eltökölt eltökélt szándéka volt, hogy Romániát ismét (?) nagy és befolyásos nemzetté fogja tenni - ennek érdekében például megtiltotta a fogamzásgátlást, aminek következtében árvaházak tucatjai teltek meg nem kívánt (az 1980-as évektől gyakran AIDS-ben szenvedő) gyermekekkel, akik a fekete-afrikai és dél-ázsiait megszégyenítő körülmények között voltak kénytelenek felcseperedni.

ceausescu_and_carter_2.jpg

Egy washingtoni látogatáson Carter elnök társaságában. Ceaușescu jó kapcsolatokra törekedett a nyugati államokkal (is). (forrás: Wikipedia)

 

Miközben saját születésnapjából nemzeti ünnepet csinált, szülőfalujának futballcsapatából pedig első osztályú klubot varázsolt, arra is jutott ideje, hogy a román könyvesboltokat elárassza több száz, természetesen csak és kizárólag általa írt művel. Miközben az átlagos román lakosok életszínvonala egyre inkább elkezdett esni (főleg azután, hogy a "Kárpátok Géniusza" megtisztelő címet felvevő diktátor elhatározta, hogy bármi áron visszafizeti a felvett nyugati kölcsönöket, amit meg is tett), Ceaușescu és közvetlen környezete elképesztő fényűzésben élte mindennapjait.

800px-bucur_obor_1986.jpg

Az 1980-as évek Romániájában megszokottá vált a sorban állás - gyakorlatilag mindenért. (forrás: Wikipedia)

 

Villák, paloták és egy luxusberendezésű különvonat is a Ceaușescu-házaspár kényelmét szolgálta, ráadásul a divatdiktátor Nicolae az év minden napjára külön-külön öltönnyel rendelkezett.

Bukarestet és számos román nagyvárost igyekezett a saját szája-íze szerint modern szocialista településsé formálni. Leggrandiózusabb programja végül egy saját elnöki palota létrehozása lett: a Bukarest történelmi városrészében 1984-ben meginduló építkezés eredményekét a világ második legnagyobb alapterületű (340 ezer négyzetméter) épületét húzták fel több háztömb földig rombolását követően, amelyet a helyiek a Nép Házának (Casa Poporului) kereszteltek el, Ceaușescu azonban a kezdetektől a saját rezidenciájának szánta.

palatul_parlamentului_1b.jpg

Megalomán természetének leglátványosabb eredménye lett a manapság a törvényhozás otthonául szolgáló elnöki palotája, a Nép Háza. (forrás: Wikipedia)

 

A városrendezésben segítségére volt a néhány évvel korábban a főváros egy részét elpusztító nagy földrengés is.

Ha szorul a hurok, akkor érdemes egy külső ellenségképet felhasználni a figyelem elterelésére és a nemzeti egység megteremtésére - és Romániában mi más lehetett volna ez az ellenségkép, mint a magyarok, nem? Az 1980-as évektől kezdve Bukarest egyre élesebb hangot ütött meg mind a helyi magyarsággal, mind pedig az elvileg szövetséges Magyarországgal szemben. Az egy tömbben élő erdélyi magyarság meggyengítését célozta a település-szisztematizálási terv meghirdetése 1988-ban; ha megvalósul, akkor felszámolták volna az ősi magyar településeket Erdélyben.

timbrunicolaeceausescu.png

Nincs diktátor bélyeg nélkül... (forrás: Wikipedia)

 

De közbejött a történelem és a valóság...

A diktátor bukása

m_r_e_ti_frigate.jpg

A román haditengerészet Mărășești fregattja, amely eredetileg a Kárpátok Géniuszának ötleteként - cirkálóként - született meg, s állt hadrendbe 1986-ban. A hadihajón alkalmazott "csúcstechnika" már a rendszerbe állításkor is elavultnak számított. (forrás: Wikipedia)

 

Az 1980-as évek végére Románia a teljes összeomlás szélére került - nemcsak az élelmiszer-ellátás, de az alapvető közszolgáltatások is akadoztak (az áram- és vízszolgáltatás mellett a hideg téli hónapokban gyakran hetekre leállt a távfűtés a nagyvárosokban), miközben Románia vezetése olyan hihetetlenül fontos dolgokra költötte a kevés rendelkezésre álló lejt, mint a haderőfejlesztés és a katonai célú nukleáris program. Ceaușescu kezdett egyre kényelmetlenebbé válni az időközben a glasznoszty és peresztrojka útjára lépő Szovjetunió számára is, noha egyelőre nem érezte meg az idők szavát. 

indira_gandhi_nicolae_ceau_escu.jpg

Ceaușescu és Indira Gandhi indiai miniszterelnök-asszony. A harmadik világ országaival szintén igyekezett szoros kapcsolatokat kialakítani - inkább kevesebb, mint több sikerrel. (forrás: Wikipedia)

 

Azt azért az észak-koreai példából el tudjuk képzelni, mekkora zsarolási potenciál lett volna Románia kezében a saját nukleáris fegyver.

Szerencsére ebből sem lett semmi.

1989 végén - miközben Közép- és Kelet-Európa egykor szocialista államaiban sorra mentek végbe a rendszerváltások - Romániában mintha megállt volna az idő. Persze az a bizonyos hordó egyre csak telt puskaporral, s már csak egy szikrára volt szükség a berobbanásához...ez a szikra pedig egy Temesváron szolgáló magyar református lelkész, Tőkés László személye körül gyulladt ki. Amikor 1989 decemberében a román hatóságok végrehajtották a lelkész és családja kitelepítését, a város lakossága gyakorlatilag fellázadt a kormány ellen.

1989_december_16_sugarut_es_a_tudor_vladimirescu_ut_keresztezodese_fortepan_31892.jpg

Tüntetők Temesváron 1989 decemberében... (forrás: Wikipedia)

 

revolutia_bucuresti_1989_000.gif

...és Bukarestben. (forrás: Wikipedia)

 

A kezdet kezdetén még úgy tűnt, hogy a Securitate kézben tartja a helyzetet (Ceaușescu még Iránba is elutazott pár napra), nem sokkal később azonban már országszerte tüntetések borzolták a kedélyeket. Ceaușescu erre a tömeg szétveretése és demonstratív célzatú kivégzések elrendelése helyett elhatározta, hogy egy nagygyűlésen nyugtatja meg a felfokozott hangulatot - a Bukarest főterére rendelt több százezer ember előtt elkezdett beszédet azonban már nem tudta befejezni (szabályosan kifütyülték az ehhez nem szokott, megszeppent diktátort), s a megnyugtatás olyan jól sikerült, hogy neki és feleségének végül helikopterrel kellett menekülni...

019_vacanta-pentrecuta-in-moldova-1976_1.jpg

Ion Iliescu itt még vidáman nyaral a diktátor társaságában 1976-ban... (forrás: Wikipedia)

 

1989_iliescu_television.jpg

...itt pedig már a Nemzeti Megmentési Front (Frontul Salvării Naționale) vezetőjeként nyilatkozik a televíziónak a forradalom idején. (forrás: Wikipedia)

 

Azóta szárnyra keltek olyan összeesküvés-elméletek, hogy az egész lázadást a Ceaușescu-ellenes kommunista klikk szervezte meg a hatalom átmentése céljából. 

A diktátor-párt végül egy rövid autós menekülést követően vidéken elfogták, az időközben megalakuló átmeneti kormány - amely főként a Ceaușescu által korábban félreállított, s meglehetősen hanyag módon ki nem végeztetett kommunista tisztviselőkből állt - pedig döntött egy rögtönítélő bíróság felállításáról. A látszatra nem sokat adtak, a Victor Atanasie Stănculescu tábornok (és nem sokkal később honvédelmi miniszter) vezetésével működő törvényszék halálos ítéletet mondott ki a Ceaușescu-házaspárra - az ítéletet nem sokkal később egy sebtében összegründolt kivégzőosztag hajtotta végre a "bíróság" épületének oldalában 1989. december 25-én.

800px-victorstanculescu.jpg

Victor Atanasie Stănculescu tábornok, aki a forradalom idején átállt a felkelők oldalára, s levezényelte a diktátor-házaspár kivégzését. (forrás: Wikipedia)

 

A még néhány napig tomboló romániai forradalomban nem sokan gyászolták őket, talán nem véletlenül.

Nem mellesleg az új román kormány december 26-án az államfői pár összes román állami kitüntetését visszavonta - volt is mit visszavonni, mert gyakorlatilag minden létező plecsnit kiosztottak maguknak.

ceau_escu_grave.jpg

A Ceaușescu-házaspár sírja napjainkban Bukarestben. (forrás: Wikipedia)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://vilagbarangolo.blog.hu/api/trackback/id/tr4317507160

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

exlex 2022.02.22. 20:15:17

A románoknál a komcsik is nemzetiek voltak, nacionál kommunizmus volt náluk. Csak nálunk van az, hogy a bolsevisták és baloldaliak a nemzetköziséget mantrázzák és gyűlölik a gazdanépet.

CSOKKI MÁLNA 2022.02.23. 11:36:47

És a szomorú vég. (Az utolsó kapcsolja le a villanyt!). youtu.be/QhK7Gk68y24

Zothmar 2022.02.23. 14:35:24

"Azóta szárnyra keltek olyan összeesküvés-elméletek, hogy az egész lázadást a Ceaușescu-ellenes kommunista klikk szervezte meg a hatalom átmentése céljából."

Ez konkrétan már nem csak elmélet hanem tény. A szálak a legfelső szintekig visznek, mind a volt kommunista párton és a hadseregen belül is. Az ügyszség továbbra is folytatja a nyomozást annak ellenére, hogy a had- illetve a legfelsőbb bíróság is próbálja visszadobni az anyagot folyamatosan, szedett vedett indokokkal. Konkrétan Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus és Emil (Cico) Dumitrescu ellen az ügyészség emberiség ellen elkövetett bűncselekmény vádjában nyomoz, a bíróság az össegyűjtött anyag ellen azzal védekezik, hogy ezek már elévültek (hogy a jó ....-ban tud kvázi a népírtás elévülni) illetve a jelenlegi Btk ezt nem fedi le.

Akit érdekel, google fordítóval is lehet olvasni: hotnews.ro/stiri-esential-25254438-revolutia-din-decembrie-1989-dosar-rusinos-justitiei-din-romania-poveste-fara-sfarsit.htm
(ja és ez nem valami szedettvedett mindenegyben konteó oldal)

Etniez 2022.02.23. 20:23:04

@exlex: nálunk is van nemzeti kommunista párt, Viktor és a Fidesz.

CSOKKI MÁLNA 2022.02.23. 22:44:11

@Etniez: Ó hát persze a te alternatív valóságuniverzumodban. egy kommunista, aki egykulcsos adót vezet be, és segyílyke helyett adókedvezményt biztosít. El vagy kissé tévedve..

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2022.02.25. 12:18:20

Remélhetőleg Csauseszkuék kondérja alatt mindig van friss farönk, hogy a tűz ne hamvadjon el...
süti beállítások módosítása